Spoločnosť Zarpa-SK s.r.o.

bola založená v roku 2005 ako pokračovateľ tradície výroby čalúnených sedacích súprav v Hornonitrianskej oblasti so sídlom v Pravenci. Hlavným a nosným programom je výroba a predaj sedacích súprav. V spolupráci so švédskou firmou VIJA vyrábame vysoko kvalitné sedacie súpravy pre domáci i zahraničný trh.

Firma Zarpa-SK s.r.o. zamestnáva vyše 30 zamestnancov. Sedacie súpravy dodávame približne 50 odberateľom na Slovensku i v Čechách a predávame tiež vo vlastnej obchodnej sieti. Materiál použitý na výrobu naších sedacích súprav, má pôvod vo Švédsku . Spĺňa prísne estetické, praktické, zdravotnícke i ekonomické kritéria. Šikovnosť a pracovitosť slovenských rúk je zrkadlom našich výrobkov. Obstojíme v každej oblasti spolupráce so švédskymi partnermi. Prosperita firmy je spokojnosťou všetkých a preto všetkým patrí vďaka za pozornosť a prejavenú dôveru.

Ukážka firmy

  • Promo 1
  • Promo 2
  • Promo 3
  • Promo 4
  • Promo 5